Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan!

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN – MỘT NGHĨA CỬ CAO ĐẸP

LỄ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUỔI NĂM HỌC 2019-2020

LỄ TỔNG KẾT CHO TRẺ LÀM QUEN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2019 – 2020

TẬP HUẤN: NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM HỌC 2019 – 2020

THƯ CẢM ƠN !

TẬP HUẤN: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG VÀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN; HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ LỘ TRÌNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ

Tin tức

Giáo viên tận tình, chuyên nghiệp
Đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, tận tình như người mẹ.
Thức ăn phong phú, vệ sinh
Thực đơn bữa ăn phong phú, đảm bảo đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh.
Chương trình học tuyệt vời
Chương trình học luôn được cải tiến và đổi mới.
Hoạt động Ngoại khóa vui vẻ, bổ ích
Có các hoạt động ngoại khóa vui chơi công viên, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ.

welcome mam non 1