Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan!

TIN VẮN: LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG BỔ NHIỆM CBQL TRƯỜNG MẪU GIÁO AN LONG

TIN VẮN: TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI GIÁO DỤC MẦM NON HUYỆN TAM NÔNG NĂM HỌC 2019 – 2020

TIN VẮN:HỌP MẶT TRI ÂN NHÀ GIÁO VỀ HƯU CÔ NGÔ THỊ CHÚC NĂM 2019

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI GDMN CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2019 – 2020 PHẦN THI BÁO CÁO VÀ GIẢI PHÁP

TIN VẮN: GIÁO VIÊN KHỐI LÁ TRƯỜNG MẪU GIÁO AN LONG ĐẾN DỰ GIỜ TIẾT DẠY TIẾNG VIỆT TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LONG B

TIN VẮN: KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI GIÁO DỤC MẦM NON HUYỆN TAM NÔNG, NĂM HỌC 2019 – 2020

TIN VẮN: BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ, CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỢT 2, NĂM 2019 CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC

THÔNG BÁO V/v Nhu cầu họp đồng dạy giáo viên mầm non năm học 2019-2020

Tin tức

Giáo viên tận tình, chuyên nghiệp
Đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, tận tình như người mẹ.
Thức ăn phong phú, vệ sinh
Thực đơn bữa ăn phong phú, đảm bảo đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh.
Chương trình học tuyệt vời
Chương trình học luôn được cải tiến và đổi mới.
Hoạt động Ngoại khóa vui vẻ, bổ ích
Có các hoạt động ngoại khóa vui chơi công viên, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ.

welcome mam non 1