Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan!

TIN VẮN: HỘI THI GVDG CẤP CƠ SỞ TRƯỜNG MẪU GIÁO AN LONG NĂM HỌC 2019 – 2020

TIN VẮN: PHÒNG GIÁO DỤC KIỂM TRA DUY TRÌ ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC. XÓA MÙ CHỮ NĂM 2019 XÃ AN LONG

TIN VẮN: THAM DỰ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN, THAO GIẢNG CỤM – CỤM 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

TIN VẮN: TẬP HUẤN “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – GIẢM THIỂU RÁC THẢI TRÊN SÔNG/HỒ VÀ ĐẠI DƯƠNG THÔNG QUA CẢI THIỆN QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI NGUỒN” NĂM HỌC 2019 – 2020

THÔNG BÁO V/v Nhu cầu họp đồng dạy giáo viên mầm non năm học 2019-2020

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG MG AN LONG 2019 – 2020

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM 2019

Ngày hội đến trường năm học 2019-2020

Tin tức

Giáo viên tận tình, chuyên nghiệp
Đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, tận tình như người mẹ.
Thức ăn phong phú, vệ sinh
Thực đơn bữa ăn phong phú, đảm bảo đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh.
Chương trình học tuyệt vời
Chương trình học luôn được cải tiến và đổi mới.
Hoạt động Ngoại khóa vui vẻ, bổ ích
Có các hoạt động ngoại khóa vui chơi công viên, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ.

welcome mam non 1