BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM 2019

Ngày 7-8/9/2019 Cán Bộ Quản Lý và giáo viên Trường MG An Long Tham dự lớp tập huấn “BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM 2019”

5c1043c9cf03285d7112 8e6e5887d44d33136a5c 9aa3a95b2591c2cf9b80 037c9a8a545cb302ea4d 237b4dc61d11fa4fa300 b95ebf933359d4078d48

  Ngô Thị Trúc Xuân + Âu Thị Dung GV Trường MG An Long