HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG MG AN LONG 2019 – 2020

6Vào lúc 7 giờ 30 phút, Ngày 14 tháng 9 năm 2019 Trường MG An Long tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2019- 2020.

0f980673bc865bd80297 3f2f967a2d8fcad1939e 5fb42ac79132766c2f23 865f3d2086d5618b38c4 2228337b318ed6d08f9f 20320762bc975bc90286 bc4df33548c0af9ef6d1 c40dc9a9735c9402cd4d d2c4b868029de5c3bc8c