HỘI THI CỦA BÉ CẤP CƠ SỞ

Hội thi của bé và Ngày hội giao lưu của bé Trường MG An Long được tổ chức năm học 2018-2019. Với tất cả các hội thi: Bé khỏe bé ngoan, bé khéo tay, bé nhanh trí, bé vui giao thông, hội khỏe măng non. Trẻ tham gia đầy đủ, hứng thú và cố gắng thực hiện tốt các phần thi của mình.

3d6cc30ff43917674e28 6d252f66e651050f5c40 54ca759b46ada5f3fcbc 92a5bab589836add3392 93fecc1e872f64713d3e 653fe31ed02833766a39 59283d4ff47817264e69 aa941f272b11c84f9100 d5e579474c71af2ff660 d85a962f5f18bc46e509 f0615c2f961875462c09