HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHƠI, HOẠT ĐỘNG HỌC TRONG CHẾ ĐỘ SINH HOẠT THEO CHƯƠNG TRÌNH GDMN, PHÙ HỢP VƠI ĐIỀU KIỆN ĐỊA PHƯƠNG, TRƯỜNG, LỚP, NHU CẦU VÀ HỨNG THÚ VÀ KHẢ NĂNG CỦA TRẺ

Vào ngày 07/12/2018, Phòng Giáo dục huyện Tam Nông tổ chức lớp tập huấn về việc “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau chỉnh sửa bổ sung”. Địa điểm tại trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tam Nông

Sau khi được tập huấn, học viên:

  1. Nêu được mục đích, ý nghĩa của hoạt động chơi, hoạt động học trong chế độ sinh hoạt theo CTGDMN  và một số đặc điểm chơi và học của trẻ khi tổ chức hoạt động chơi cho trẻ MG
  2.  Nêu được một số đặc điểm chơi và học của trẻ MG; các yêu cầu khi tổ chức hoạt động chơi, hoạt động học trong CTGDMN đảm bảo phù hợp với điều kiện địa phương, trường, lớp, nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ.
  3. Vận dụng được các kiến thức đã học vào công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện việc xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động chơi, hoạt động học cho trẻ trong các thời điểm của chế độ sinh hoạt theo CTGDMN phù hợp với điều kiện địa phương, trường, lớp, nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ.

Trân thành cảm ơn

Báo cáo viên: Cô Lê Thị Mộng Tuyền – P.TPGDĐTTN

Giáo viên dạy: Cô Nguyễn Bảo Hân – Hoạt động ngoài trời

Giáo viên dạy: Cô Võ Thị Cẩm Tiên – LVPTTM: Trang trí thiệp tặng chú bộ đội

0aeb724e7132926ccb23

0c5f9f229d5e7e00274f 05d8b895bfe95cb705f8 5e74aa7c0000e35eba11 8ba6e7034d7fae21f76e 730ac520c75c24027d4d 083527d224aec7f09ebf 1610997c3300d05e8911 b015d719ca65293b7074 bb7c79fc618082dedb91 d0d4c38f69f38aadd3e2