THÔNG BÁO V/v Nhu cầu họp đồng dạy giáo viên mầm non năm học 2019-2020

Căn cứ vào sự chấp thuận của Sở giáo dục thông qua Phòng giáo dục, cho chủ trương nhà trường được phép hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2019 – 2020,

Nhà trường thông báo rộng rải đến cá nhân nào có nhu cầu làm việc hơp đồng dạy giáo viên mầm non tại trường MG An Long, xã An Long huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp, thì nộp hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ của cá nhân từ ngày 21/11/2019 đến hết ngày 27/11/2019 là hết hạn thời gian nhận hồ sơ.

Đối tượng hợp đồng phải đạt chuẩn giáo viên mầm non theo quy định của Điều lệ (Tốt nghiệp TCSP giáo dục mầm non trở lên)

Địa điểm nhận hồ sơ Trường MG An Long, Ấp An Bình xã Long huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại cơ quan: 02773982229, 0868503206.

          Trên đây nhà trường xin thông báo  đến cá nhân náo có nhu cầu xin họp đồng dạy giáo viên mầm non nhanh chóng gửi hồ sơ để trường xét duyệt gửi vế trên./.

 Nơi nhận:                                                                                       Hiệu trưởng

– Cá nhân có nhu cầu họp đồng   

                                                                                                    Ngô Thị Chúc

 scan MGAL thông báo nhu cầu hợp đồng GV