TIN VẮN: TẬP HUẤN “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – GIẢM THIỂU RÁC THẢI TRÊN SÔNG/HỒ VÀ ĐẠI DƯƠNG THÔNG QUA CẢI THIỆN QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI NGUỒN” NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Vào lúc: 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10 năm 2019 (Thứ Ba)

Địa điểm: Hội trường trường THCS Phú Ninh.

Trường Mẫu giáo An Long đã cử 04 đại biểu tham dự lớp tập huấn “Bảo vệ môi trường – Giảm thiểu rác thải trên sông/hồ và đại dương thông qua Cải thiện Quản lý rác thải tại nguồn”. trong đó gồm có:

  • Cô: Nguyễn Thị Thu Hà (PHT)
  • Cô: Đặng Thuyền Ngọc (GV)
  • Cô: Võ Thị Cẩm Tiên (GV)
  • Nguyện An Khang (YTHĐ)

TIN VẮN: TẬP HUẤN “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - GIẢM THIỂU RÁC THẢI TRÊN SÔNG/HỒ VÀ ĐẠI DƯƠNG THÔNG QUA CẢI THIỆN QUẢN LÝ RÁC THẢI TẠI NGUỒN” NĂM HỌC 2019 - 2020 z1577592808799_d238ecc89f085ebb86291f7ae711a956 - Copy z1577592846740_9b12702783dc35b7f0856e98b83331d1 - Copy z1577592922267_f9898702ced51d846e27d74d57a3bfca - Copy z1577936601415_900c3d1ae0a388471314777b18e0854e - Copy z1577936645685_75d9ea634bc420d25e40f4c951344e5b - Copy z1577936691491_0db7288f3e7cdb0c51835744c4f8dab1 - Copy z1577592846740_9b12702783dc35b7f0856e98b83331d1 z1577936735074_e94f13a57a8a080900bd8609fe5d7f7d z1577936780152_1941122b298a36f85f075ba38c41263f