TIN VẮN: THAM DỰ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN, THAO GIẢNG CỤM – CỤM 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

Vào lúc 7h30 ngày 26/10/2019 tập thể trường Mẫu giáo An Long đã có mặt tại trường Mẫu giáo Hòa Bình cùng tất cả các cán bộ, quản lý, giáo viên của các trường trong cụm 1 tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn, thao giảng cụm – cụm 1 năm học 2019 – 2020.

z1593009838878_dea284d1d40d103500c1aa7fc0d93e7az1593009764611_b1639f60f4394970bd6b66c8741c7fe6 - Copy z1593009689841_72bc1158af409293254b032118c3cbf4z1593009651187_1d75d61ad621cbe68ffbc0a71a951e66z1593009326316_dd9963a7c59e1673b05cc99cc16eeb83z1593009319805_202163f25e19d6b09d5e876f8e7d120c z1593009261868_fed31436030f54f6c39f76289c28142bz1593009764611_b1639f60f4394970bd6b66c8741c7fe6 - Copy z1593009838878_dea284d1d40d103500c1aa7fc0d93e7az1593009914009_866569700f5a5627fbaeb1a8ac0f6acd z1593009876505_4b3a2b3615ab4bd0ad88d0109ab7f626z1593009800489_19d95cb97b941433c2b815c7e5aa87ca